Laureáti

Laureát

Veronika Magočová

za prvú operácia mozgu svojho druhu na Slovensku

Mladá neurochirurgička, ktorá pôsobí v Univerzitnej nemocnici v Košiciach a svojím odhodlaním prináša do operatívy nové metódy. Hĺbková stimulácia mozgu pri pacientovi s Parkinsonovou chorobou predstavuje najmenej invazívnu metódu operácie. Pacientovi zavádza neurostimulátor a elektródy, ktoré pomáhajú zmierňovať nepríjemné prejavy choroby. Cieľom je výrazne skvalitniť život nielen pacienta, ale aj jeho najbližšej rodiny. Hoci choroba je ich doživotným sprievodcom, pacienti sa vedia opätovne zapojiť do plnohodnotného spoločenského života.

Finalisti

Marek Madro

za projekt prevencie samovrážd na koľajniciach #STOPSAMOVRAŽDÁM

Psychológ a zakladateľ občianskeho združenia IPčko. V spolupráci so Železnicami SR vznikol zoznam miest, kde opakovane prichádza k samovraždám na koľajniciach . Na tieto miesta sa inštalujú špeciálne tabule s kontaktnými údajmi na krízové linky, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že pomoc existuje aj v momentoch, kedy majú pocit, že už nikdy neuvidia svetlo. Cieľom je prevencia samovrážd na koľajniciach, poskytnutie informácií o dostupnej psychologickej pomoci a poskytnutie psychologickej pomoci ľuďom v kríze.

Pavol Šulovský

za projekt Záchranár v škole

Záchranár zdravotnej služby a zakladateľ občianskeho združenia. Projekt Záchranár v škole je bezplatné vzdelávanie detí v Trenčianskom kraji v poskytovaní prvej pomoci. Prostredníctvom teoretických a praktických skúseností sa deti oboznámia s princípmi prvej pomoci, volaním na tiesňovú linku, prvotným vyšetrením pacienta, ale aj nazrú do útrob sanitky. Práca záchranárov a ich postupy pri skutočných výjazdoch sa vďaka tomu približuje novej generácií. Cieľom je u detí vzbudiť prirodzený záujem o základy prvej pomoci.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu