Laureáti

Laureát

Anna Viľchová

za vzdelávací program Emocionálny kompas

Prešovčanka, spoluzakladateľka programu. Venuje sa sociálnym inováciám a ich vplyvom na slovenské školstvo. Emocionálny Kompas je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa, rozvojom sociálnych a emocionálnych zručností. V slovenskom školstve dlhodobo absentovalo praktické a koncepčné riešenie, ktoré by dokázalo na tieto problémy reagovať. Učitelia získavajú praktické metodiky pre každý ročník, overené v rôznych typoch škôl naprieč regiónmi.

Finalisti

Jana Lubyová

za transformáciu Strednej priemyselnej školy v Banskej Bystrici na školu 21. storočia

Pedagogička a zástupkyňa riaditeľa školy pre ekonomicko-technickú oblasť. Ako hlavná koordinátorka projektov za 7,3 mil. eur sa podieľala na transformácii školy, vďaka ktorej škola získala špičkové učebne vybavené najnovším hardvérom a softvérom. Cieľom bolo vytvoriť priestory s nezameniteľnou pridanou hodnotou pre inovatívne vzdelávanie, kde študenti nadobudnú skúsenosti s robotickými a 3D technológiami a s umelou inteligenciou. Týmto spôsobom sa škola stáva lídrom v príprave študentov na technologicky náročné odvetvia.

Ján Danko

za využitie biomateriálov v humánnej medicíne

Vysokoškolský pedagóg a vedec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Ako hlavný iniciátor a koordinátor pracovnej skupiny zrealizoval animálny pokus s výstupom pre humánnu medicínu. Biomateriál aplikovaný v klinickej praxi by mal byť biologicky degradovateľný, mechanicky stabilný a netoxický. Bude dočasne slúžiť ako opora, skelet pre bunky alebo iné podporné látky z dôvodu správnych regeneračných procesov. Cieľom výskumu bolo vedeckými výsledkami napomôcť pri traumatických poškodeniach chrupky a kostného tkaniva.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu