Laureáti

Laureát

Peter Pastier

za obnovu západného paláca hradu Beckov

Pôsobí ako riaditeľ významného hradu Beckov. Dlhoročne sa venuje podpore kultúrneho života a udržateľnosti historického rázu na Slovensku. Neustále renovácie, ktoré sa realizujú na hrade, významne napomáhajú podpore lokálneho, regionálneho a zahraničného turizmu. Cieľom obnovy západného paláca hradu Beckov bolo zachovať priestor aj pre ďalšie generácie. Reštaurátorské a archeologické výskumy zaradili Beckov k najstarším hradom s kamennými objektmi na našom území.

Finalisti

Pavol Kelley

za organizáciu festivalu Cirkul'art a festivalu Kremnické gagy

Dlhodobo pôsobí na kultúrnej scéne s orientáciou na nezriaďovanú kultúru a umenie na Slovensku. Cirkul'art predstavuje prehliadku kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus. Festival je unikátny a jediný svojho druhu na našom území. Nový cirkus patrí k najmladším žánrom javiskového umenia reflektujúcim súčasné výrazové prostriedky. Charakteristickými prvkami je rozprávanie príbehu prostredníctvom cirkusantských zručností, ktorými vyjadruje metafory a príbehy.

Peter Karpinský

za 17. hradnú rozprávku „Železník“

Spisovateľ, režisér a jazykovedec, ktorý sa venuje písaniu umeleckej literatúry a divadelným hrám. Hradné rozprávky sú dlhoročnou tradíciou na Ľubovnianskom hrade. Divadelné predstavenie Železník malo premiéru v roku 2023. Hrali v ňom tri desiatky súčasných a bývalých študentov základnej umeleckej školy. Cieľom predstavenia je divákov pobaviť a zároveň svojim dejom nepriamo poukázať na aktuálne spoločenské témy. Prostredníctvom hry majú malí a veľkí návštevníci možnosť objaviť historické scény, a zároveň obohatiť svoj čas strávený na hrade.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu