Laureáti

Laureát

Martina Bolibruchová

za vzdelávaciu príručku pre prvovoličov pred voľbami 2023 "Politika polopate"

Rodená Žilinčanka, spoluzakladateľka online portálu Zmudri.sk. Príručka vysvetľuje základné fungovanie slovenského politického a volebného systému, takisto apeluje na odolnosť voči populizmu a dezinformáciám. Vďaka crowdfundingovej kampani sa bezplatne dostala do rúk viac ako 10 000 prvovoličov na vyše 300 školách po celom Slovensku. Cieľom je, aby sa mladí ľudia dozvedeli dôležité informácii o fungovaní spoločnosti, politiky, štátu a demokracie a budovali si tak kritické myslenie, vďaka čomu budú menej náchylní veriť hoaxom, ktoré čoraz viac ovplyvňujú spoločnosť.

Finalisti

Alžbeta Brozmanová Gregorová

za prípravu novely zákona o dobrovoľníctve

Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Mateja Bela a prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Svojou angažovanosťou dopomohla prijatiu novely zákona o dobrovoľníctve. Novela zaviedla finančný mechanizmus na podporu dobrovoľníckych programov organizácií či zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva a zakotvenie tejto možnosti do kolektívnych zmlúv inštitúcií verejnej správy. Cieľom novely bolo podporiť dobrovoľníctvo vo všetkých častiach Slovenska, ako aj v menších mimovládnych a neziskových organizáciách.

Marcel Antal

za budovanie Brdárskej komunity a udržateľného spôsobu života

Zanietený lokálny dobrovoľník a koordinátor občianskeho združenia. Brdárska komunita obyvateľov pracuje s lokálnymi zdrojmi a vytvára predpoklady na život, očistený od stresov veľkých miest a zhonu každodenného života. Komunita sa zaujíma aj o spoločenský život a počas roka sa prezentuje koncertmi v sade alebo na víkende kvitnúcich čerešní. Cieľom je rozvoj Gemera, rozvoj obce Brdárky, propagácia lokálnosti a udržateľného spôsobu života spojená s budovaním komunity.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu