Laureáti

Laureáti

Juraj Kukura

za riadenie bratislavského Divadla Aréna a založenie Detskej Univerzity Komenského

Významný herec a osobnosť v celospoločenskom prostredí. Od roku 2002 je riaditeľom bratislavského Divadla Aréna, z ktorého v priebehu svojho dvadsaťročného pôsobenia vyprofiloval divadlo súčasných tém, kritického pohľadu, modernej formy a historicko-politického kontextu. Založil Detskú Univerzitu Komenského, ktorú v priebehu dvadsaťjeden rokov existencie absolvovalo viac ako 5000 študentov. V roku 2021 sa z jeho iniciatívy začala komplexná rekonštrukcia budovy Divadla Aréna.

Viera Kozárová

za obnovu historického kaštieľa Coburgovcov na Gemeri

Koordinátorka projektu obnovy kaštieľa, dlhoročná pracovníčka s komunitou a dobrovoľníčka. Záchrana a celková obnova historickej pamiatky kaštieľa Coburgovcov v Jelšave je v čase búrania mnohých technických pamiatok neoceniteľná. Navyše v regióne, ktorý je často označovaný za hladovú dolinu. Vďaka jedinečnému prístupu zaujala aj OZ Čierne diery, ktoré v objekte vytvorili mikrohotel a za inovatívny prístup získali Cenu za architektúru. Vďaka tomuto projektu sa vracia život do zatracovaného regiónu, ktorý všetci doteraz opúšťali.

Veronika Magočová

za prvú operácia mozgu svojho druhu na Slovensku

Mladá neurochirurgička, ktorá pôsobí v Univerzitnej nemocnici v Košiciach a svojím odhodlaním prináša do operatívy nové metódy. Hĺbková stimulácia mozgu pri pacientovi s Parkinsonovou chorobou predstavuje najmenej invazívnu metódu operácie. Pacientovi zavádza neurostimulátor a elektródy, ktoré pomáhajú zmierňovať nepríjemné prejavy choroby. Cieľom je výrazne skvalitniť život nielen pacienta, ale aj jeho najbližšej rodiny. Hoci choroba je ich doživotným sprievodcom, pacienti sa vedia opätovne zapojiť do plnohodnotného spoločenského života.

Martina Bolibruchová

za vzdelávaciu príručku pre prvovoličov pred voľbami 2023 "Politika polopate"

Rodená Žilinčanka, spoluzakladateľka online portálu Zmudri.sk. Príručka vysvetľuje základné fungovanie slovenského politického a volebného systému, takisto apeluje na odolnosť voči populizmu a dezinformáciám. Vďaka crowdfundingovej kampani sa bezplatne dostala do rúk viac ako 10 000 prvovoličov na vyše 300 školách po celom Slovensku. Cieľom je, aby sa mladí ľudia dozvedeli dôležité informácii o fungovaní spoločnosti, politiky, štátu a demokracie a budovali si tak kritické myslenie, vďaka čomu budú menej náchylní veriť hoaxom, ktoré čoraz viac ovplyvňujú spoločnosť.

Peter Pastier

za obnovu západného paláca hradu Beckov

Pôsobí ako riaditeľ významného hradu Beckov. Dlhoročne sa venuje podpore kultúrneho života a udržateľnosti historického rázu na Slovensku. Neustále renovácie, ktoré sa realizujú na hrade, významne napomáhajú podpore lokálneho, regionálneho a zahraničného turizmu. Cieľom obnovy západného paláca hradu Beckov bolo zachovať priestor aj pre ďalšie generácie. Reštaurátorské a archeologické výskumy zaradili Beckov k najstarším hradom s kamennými objektmi na našom území.

Anna Viľchová

za vzdelávací program Emocionálny kompas

Prešovčanka, spoluzakladateľka programu. Venuje sa sociálnym inováciám a ich vplyvom na slovenské školstvo. Emocionálny Kompas je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa, rozvojom sociálnych a emocionálnych zručností. V slovenskom školstve dlhodobo absentovalo praktické a koncepčné riešenie, ktoré by dokázalo na tieto problémy reagovať. Učitelia získavajú praktické metodiky pre každý ročník, overené v rôznych typoch škôl naprieč regiónmi.

Branislav Rabara

za rozvoj priemyselnej robotiky a mikroelektroniky v regióne v rámci spoločnosti BIZZCOM

Dlhoročný podnikateľ, ktorému záleží na kvalitnom prostredí. Rozvojom inovačného prostredia prináša nové možnosti pre ďalšie podniky, partnerstvá aj nadaných ľudí v Trnavskom kraji. Spoločnosť podporuje stredoškolských a vysokoškolských študentov v oblasti priemyselnej robotiky, dizajnu a mikroelektroniky, ale aj komunitné aktivity lokálnych občianskych združení. Cieľom je podpora aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju inovácií a spolupráce medzi svetom podnikania, vedeckými inštitúciami a študentmi nad rámec bežnej podnikateľskej praxe.

Tomáš Urban

za rozvoj športu Flag football na Slovensku

Tomáš Urban je profesionálny vojak, ktorý svoj voľný čas venuje deťom prostredníctvom čoraz populárnejšieho športu „Flag football“. V Nitre založil športový klub pre deti a mládež, ktoré o tomto športe nič nevedeli a postupným vzdelávaním sa klub snaží posúvať vpred. Jeho prínosom bolo nielen vytvorenie tímu, z ktorého sa stali majstri Slovenska, ale aj vybudovanie komunity ľudí. Tomáš sa na základe dosiahnutých výsledkov stal v roku 2023 tiež trénerom slovenskej mládežníckej reprezentácie.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu