Laureáti

Laureát

Juraj Kukura

za riadenie bratislavského Divadla Aréna a založenie Detskej Univerzity Komenského

Významný herec a osobnosť v celospoločenskom prostredí. Od roku 2002 je riaditeľom bratislavského Divadla Aréna, z ktorého v priebehu svojho dvadsaťročného pôsobenia vyprofiloval divadlo súčasných tém, kritického pohľadu, modernej formy a historicko-politického kontextu. Založil Detskú Univerzitu Komenského, ktorú v priebehu dvadsaťjeden rokov existencie absolvovalo viac ako 5000 študentov. V roku 2021 sa z jeho iniciatívy začala komplexná rekonštrukcia budovy Divadla Aréna.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu