Tomáš Urban je profesionálny vojak, ktorý svoj voľný čas venuje deťom prostredníctvom čoraz populárnejšieho športu „Flag football“. V Nitre založil športový klub pre deti a mládež, ktoré o tomto športe nič nevedeli a postupným vzdelávaním sa klub snaží posúvať vpred. Jeho prínosom bolo nielen vytvorenie tímu, z ktorého sa stali majstri Slovenska, ale aj vybudovanie komunity ľudí. Tomáš sa na základe dosiahnutých výsledkov stal v roku 2023 tiež trénerom slovenskej mládežníckej reprezentácie.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu