Pôsobí ako riaditeľ významného hradu Beckov. Dlhoročne sa venuje podpore kultúrneho života a udržateľnosti historického rázu na Slovensku. Neustále renovácie, ktoré sa realizujú na hrade, významne napomáhajú podpore lokálneho, regionálneho a zahraničného turizmu. Cieľom obnovy západného paláca hradu Beckov bolo zachovať priestor aj pre ďalšie generácie. Reštaurátorské a archeologické výskumy zaradili Beckov k najstarším hradom s kamennými objektmi na našom území.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu