Záchranár zdravotnej služby a zakladateľ občianskeho združenia. Projekt Záchranár v škole je bezplatné vzdelávanie detí v Trenčianskom kraji v poskytovaní prvej pomoci. Prostredníctvom teoretických a praktických skúseností sa deti oboznámia s princípmi prvej pomoci, volaním na tiesňovú linku, prvotným vyšetrením pacienta, ale aj nazrú do útrob sanitky. Práca záchranárov a ich postupy pri skutočných výjazdoch sa vďaka tomu približuje novej generácií. Cieľom je u detí vzbudiť prirodzený záujem o základy prvej pomoci.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu