Psychológ a zakladateľ občianskeho združenia IPčko. V spolupráci so Železnicami SR vznikol zoznam miest, kde opakovane prichádza k samovraždám na koľajniciach . Na tieto miesta sa inštalujú špeciálne tabule s kontaktnými údajmi na krízové linky, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že pomoc existuje aj v momentoch, kedy majú pocit, že už nikdy neuvidia svetlo. Cieľom je prevencia samovrážd na koľajniciach, poskytnutie informácií o dostupnej psychologickej pomoci a poskytnutie psychologickej pomoci ľuďom v kríze.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu