Vysokoškolský pedagóg a vedec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Ako hlavný iniciátor a koordinátor pracovnej skupiny zrealizoval animálny pokus s výstupom pre humánnu medicínu. Biomateriál aplikovaný v klinickej praxi by mal byť biologicky degradovateľný, mechanicky stabilný a netoxický. Bude dočasne slúžiť ako opora, skelet pre bunky alebo iné podporné látky z dôvodu správnych regeneračných procesov. Cieľom výskumu bolo vedeckými výsledkami napomôcť pri traumatických poškodeniach chrupky a kostného tkaniva.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu