Dlhoročný podnikateľ, ktorému záleží na kvalitnom prostredí. Rozvojom inovačného prostredia prináša nové možnosti pre ďalšie podniky, partnerstvá aj nadaných ľudí v Trnavskom kraji. Spoločnosť podporuje stredoškolských a vysokoškolských študentov v oblasti priemyselnej robotiky, dizajnu a mikroelektroniky, ale aj komunitné aktivity lokálnych občianskych združení. Cieľom je podpora aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju inovácií a spolupráce medzi svetom podnikania, vedeckými inštitúciami a študentmi nad rámec bežnej podnikateľskej praxe.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu