Prešovčanka, spoluzakladateľka programu. Venuje sa sociálnym inováciám a ich vplyvom na slovenské školstvo. Emocionálny Kompas je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa, rozvojom sociálnych a emocionálnych zručností. V slovenskom školstve dlhodobo absentovalo praktické a koncepčné riešenie, ktoré by dokázalo na tieto problémy reagovať. Učitelia získavajú praktické metodiky pre každý ročník, overené v rôznych typoch škôl naprieč regiónmi.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu