Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Mateja Bela a prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Svojou angažovanosťou dopomohla prijatiu novely zákona o dobrovoľníctve. Novela zaviedla finančný mechanizmus na podporu dobrovoľníckych programov organizácií či zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva a zakotvenie tejto možnosti do kolektívnych zmlúv inštitúcií verejnej správy. Cieľom novely bolo podporiť dobrovoľníctvo vo všetkých častiach Slovenska, ako aj v menších mimovládnych a neziskových organizáciách.

2024 © Samosprávne kraje Slovenska | Ochrana osobných údajov

crossmenu